Lakitoimisto Cogito. Law Office Cogito.

Lakitoimisto Cogito palvelee yksityishenkilöitä ja pk-yrityksiä oikeudellisissa asioissa.

Olemme hoitaneet menestyksekkäästi erilaisia juridisia toimeksiantoja niin tuomioistuimien ulkopuolella kuin tuomioistuimissakin aina Korkeinta oikeutta myöten.

Asioiden menestyksekäs hoitaminen edellyttää laajaa ymmärrystä oikeuden sisällöstä yhteiskunnallisena ilmiönä ja erittäin hyvää argumentaatiotaitoa.

Kerromme mielellämme lisää, miten voimme turvata teidän etuanne.

Paikallista lakipalvelua Kotka-Hamina seudulta!

Kysy kilpailukykyistä hintaamme!

Toiminnan valvonta ja vakuutus

Lakitoimisto Cogiton toiminnalla on vakuutus ja toiminta tapahtuu Suomen Asianajajaliiton, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sekä oikeuskanslerin valvonnassa. Ottakaa yhteyttä! Keskustellaan lisää yhteistyöstä!

Yritykset

Yrityksesi lakiasiat on hyvä varmistaa jo ennen mahdollisia ongelmatilanteita. Anna ammattilaisen hoitaa ne. Katso alta lisää!

Olemme hoitaneet menestyksellä erilaisia juridisia toimeksiantoja liittyen yritysten jokapäiväiseen liiketoimintaan.

Avullamme hoidat yhtiöasiat ja liikesopimukset kuntoon. Hoidamme asioita muun muassa sopimusoikeuden (suomi, englanti), kauppaoikeuden, kiinteistöoikeuden, työoikeuden, immateriaalioikeuden ja vahingonkorvausoikeuden alalla sekä velkomusasioihin ja yrityskauppoihin liittyviä asioita. Hoidamme lisäksi em. asioihin liittyvät riita-asiat ja oikeudenkäynnit. Meillä on tarjota myös taloushallinnon osaamista.

Lakipalveluiden tulisi olla pk-yritysten käytettävissä ilman omaa yritykseen palkattua juristia tai alalla vallitsevien hintojen muodostamaa kynnystä. Pk-yrityksen on mahdollista saada oikeudellisia palveluja varsin kohtuullisilla kustannuksilla ja siten turvaa oman liiketoiminnan oikeudellisissa kysymyksissä. Usein esimerkiksi kooltaan suuremman sopimuskumppanin tarjoamat sopimustekstit ovat käyneet juristin pöydällä, eikä tarjottuja tekstejä aina kannata hyväksyä sellaisenaan. Ammattilaisen tehdessä sopimustekstin tarkemman läpikäynnin, säästyy itse sopimustekstin kanssa tuskailulta. Siten jää enemmän omaa arvokasta aikaa liiketoiminnan edistämiseen. Samoin on monien muiden oikeudellisten asioiden kanssa.


"Asioiden huolellinen valmistelu oikeudelliselta kannalta antaa yritykselle turvaa vastaisen varalle ja sitä voi verrata palovakuutukseen. Asioiden huolella valmistelu ennakkoon voi pelastaa ongelmatilanteessa paljolta, tai jopa estää ongelmatilanteet kokonaan. Mikäli ongelmatilanteeseen ei ajauduttaisikaan, ei riskien hallinnointia ja varautumista ongelmatilanteisiin voi pitää turhana!"

Hoidamme esimerkiksi monet erilaiset sopimusasiat; sopimuksen laatiminen, tarjotun sopimustekstin läpikäynti, sopimukseen liittyvien riskien läpikäynti sekä sopimuksen erilaisten muutostarpeiden läpikäynti. Palveluumme kuuluvat myös immateriaalioikeusasioiden huomioiminen erilaisissa sopimuksissa. Hoidamme sopimusasioita myös kansainvälisten englanninkielisten liikesopimusten osalta. Teemme esimerkiksi myynti-, konsultti-, lisensointi-, hankinta-, alihankinta-, lokalisointi-, yhteistyö-, palvelu-, kilpailukielto-, sekä salassapitosopimuksia (NDA), jne.


Kun sopimuksiin liittyvät toimeksiannot sekä monet muut asiat voi nykyään helposti hoitaa internetin yli, voimme palvella yrityksiä koko Suomen alueella. Henkilökohtainen tapaaminen voi olla alkuvaiheessa tarpeen asiakassuhteen luomiseksi, samoin ajoittain yhteistoiminnan aikana.

Tarjoamme edullisesti yrityksellenne alihankintana oman lakiosaston outside legal counsel -palveluna.

Yksityishenkilöt

Pidä asiasi ja asemasi turvassa. Anna ammattilaisen hoitaa oikeudelliset asiasi.
Katso alta lisää!

Olemme menestyksekkäästi hoitaneet erilaisia yksityishenkilöiden juridisia toimeksiantoja. Lähes kaikki toiminta on modernissa yhteiskunnassa lailla säädeltyä ja oikeudellinen asiantuntija-apu voikin olla hyödyksi monessa asiassa. Esimerkiksi perunkirjoitus on hyvä teettää kokeneella ammattilaisella, joka hallitsee paitsi perintöoikeuden myös vero-oikeuden. Vain näin voidaan saavuttaa hyötyjä. Hoidamme monipuolisesti eriaisaisia siviilioikeudellisia asioita.